Gioăng

Gioăng

Gioăng tròn (O-Ring)

Gioăng chữ X (X-Ring)

Back-up Ring

Gioăng sợi (O-Ring Cord)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM