Gioăng sợi (O-Ring Cord)

Gioăng sợi (O-Ring Cord)

Gioăng sợi vật liệu NBR

Gioăng sợi vật liệu FKM

Gioăng sợi vật liệu EDPM

Gioăng sợi vật liệu VMQ

Gioăng sợi vật liệu CR (Neoprene)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM