Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống lỗ côn kiểu SNTN

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống lỗ côn kiểu SNTN

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống lỗ côn kiểu SNTN

Liên hệ đặt hàng  Gọi ngay 024 62757100

Mô tả danh mục

CẤU TRÚC KÝ HIỆU GỐI VÀ PHỤ KIỆN

 

THÀNH PHẦN MỘT BỘ GỐI ĐẦY ĐỦ KHI MUA HÀNG

(Kiểu gối SNTN sử dụng vòng bi lỗ côn)

STTGỐI VÀ VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

VỎ GỐI

VÒNG BI

ỐNG LÓT

VÀNH CHẶN

PHỚT

NẮP BỊT

Số lượng ứng với một bộ gối đầy đủ
1Gối Fixed (Gối cố định đầu trục), trục xuyên hai bên11122 
2Gối Fixed (Gối cố định đầu trục), trục xuyên một bên111211
3Gối Fload (Gối không cần cố định đầu trục), trục xuyên hai bên111 2 
4Gối Fload (Gối không cần cố định đầu trục), trục xuyên một bên111 11

 

 BẢNG TRA TÊN GỐI, MÃ HIỆU VÒNG BI VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN ỨNG VỚI ĐƯỜNG KÍNH TRỤC

(Kiểu gối SNTN sử dụng vòng bi lỗ Côn)

Đường kính trục (mm)

Ký hiệu gối

Vòng bi

Vành chặn

Ống lót

Phớt và nắp bịt đầu trục (tùy chọn)

Kích thước cơ bản

Đường kính bu lông

Khối lượng

Phớt 2 môi

Phớt chữ V

Phớt 3 môi

Phớt cơ khí

Nắp bịt

A

A1

A2

A3

H

H1

H2

J

L

N

N1

G

mm

kg

110

SNTN 3024

23024K

SR180X12

H3024

TSNG524

VR524

LO524

TA524

EC524-620

160

110

180

240

218

112

40

320

380

26

32

24

17

115

SNTN 3026

23026K

SR200X13.5

H3026

TSNG526

VR526

LO526

TA526

EC526

175

120

200

245

242

125

45

350

410

26

32

24

20

125

SNTN 3028

23028K

SR210X13

H3028

TSNG528

VR528

LO528

TA528

EC528

175

120

195

255

270

140

45

350

410

26

32

24

25

135

SNTN 3030

23030K

SR225X15

H3030

TSNG530

VR530

LO530

TA530

EC530

190

130

215

265

290

150

50

380

445

28

35

24

30

140

SNTN 3032

23032K

SR240X15

H3032

TSNG532

VR532

LO532

TA532

EC532

190

130

215

270

297

150

50

390

460

28

35

24

36

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM