Gối đỡ sử dụng vòng bi cầu

Gối đỡ sử dụng vòng bi cầu

Gối đỡ sử dụng bi cầu loại U

Gối đỡ Fafnir dùng vòng bi cầu kiểu R, V, Y, S

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM