Gối đỡ và phụ kiện

Gối đỡ và phụ kiện

Gối đỡ và vòng bi chống ăn mòn

Gối đỡ sử dụng vòng bi cầu

Gối đỡ hai nửa dùng vòng bi tang trống

Gối đỡ liền khối dùng vòng bi côn - Kiểu E

Gối đỡ liền khối dùng vòng bi tang trống

Gối hai nửa và vòng bi hai nửa

Phụ kiện gối và vòng bi tang trống

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM