Gối hai nửa và vòng bi hai nửa

Gối hai nửa và vòng bi hai nửa

Gối và vòng bi hai nửa kiểu đế đỡ

Gối và vòng bi hai nửa kiểu mặt bích

Gối và vòng bi hai nửa kiểu đế trượt

Gối và vòng bi hai nửa kiểu treo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM