Gối và vòng bi hai nửa kiểu đế đỡ

Gối và vòng bi hai nửa kiểu đế đỡ

Loại chịu tải trọng nhẹ

Loại chịu tải trọng trung bình

Loại chịu tải trọng nặng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM