Danh mục

Gối và vòng bi hai nửa kiểu đế loại chịu tải trọng trung bình - kiểu kéo trượt

Gối và vòng bi hai nửa kiểu đế loại chịu tải trọng trung bình - kiểu kéo trượt

Gối và vòng bi hai nửa kiể đế loại chịu tải trọng trung bình - kiểu kéo trượt