Gối và vòng bi hai nửa kiểu đế trượt

Gối và vòng bi hai nửa kiểu đế trượt

Loại chịu tải trọng nhẹ - Kiểu đẩy trượt

Loại chịu tải trọng nhẹ - Kiểu kéo trượt

Loại chịu tải trọng trung bình - Kiểu đẩy trượt

Loại chịu tải trọng trung bình - Kiểu kéo trượt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM