Gối và vòng bi hai nửa kiểu mặt bích

Gối và vòng bi hai nửa kiểu mặt bích

Loại chịu tải trọng nhẹ

Loại chịu tải trọng trung bình

Loại chịu tải trọng nặng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM