Gối và vòng bi hai nửa kiểu treo

Gối và vòng bi hai nửa kiểu treo

Loại chịu tải trọng nhẹ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM