Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
**Kiểm tra và phê duyệt các công việc của Kế toán thanh toán, KTTH và kế toán công nợ, đối soát cước.

a. Kế toán thanh toán và KTTH :
- Kiểm tra tính hợp lý của chứng từ và hướng dẫn các bộ phận như Back Office, Kỹ thuật và Kinh doanh.
- Duyệt chi thanh toán từ Tiền mặt và các giao dịch ngân hàng.
- Báo cáo công việc hàng tuần : số dư ngân hàng, đã thanh toán trong tuần và kế hoạch thanh toán tuần sau
- Kiểm tra các chứng từ ghi sổ, thuế và hỗ trợ Kế toán trưởng các báo cáo : Báo cáo thuế, Báo

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Đại học /Thạc sĩ: Chuyên ngành Tài chính - KT
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý liên quan.
- KN sử dụng/triển khai ERP (Oracle/WorkIT)
- Có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.
- Đã từng làm việc ở công ty Cổ phần và có kinh nghiệm quản lý phòng KT trên 10 NV.
- CÓ CHỨNG CHỈ CPA LÀ LỢI THẾ.
- CÓ KINH NGHIỆM LÀM BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT.
- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN 7X.

QUYỀN LỢI:
- Mức lương hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
- Đóng BHXH, BHTN và các chế độ xã hội theo quy định của pháp luật.
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.