Phớt chắn dầu hai môi

Phớt chắn dầu hai môi

Phớt chắn dầu kiểu RST, vật liệu NBR

Phớt chắn dầu kiểu RST, vật liệu FKM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM