Phớt chắn dầu một môi

Phớt chắn dầu một môi

Phớt chắn dầu một môi kiểu R, vật liệu NBR

Phớt chắn dầu một môi kiểu R, vật liệu FKM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM