Danh mục

Vòng bi cầu tiếp xúc góc hai dãy ISO Series 3200, 3300

Vòng bi cầu tiếp xúc góc hai dãy ISO Series 3200, 3300

VÒNG BI CẦU TIẾP XÚC GÓC HAI DÃY CHUẨN ISO

KÝ HIỆU VÒNG BI

NOTE: Vòng bi cầu hai dãy tiếp xúc góc theo chuẩn ISO của TIMKEN được thiết kế với góc tiếp xúc: 30o