Vòng bi côn - Hệ inch

Vòng bi côn - Hệ inch

Vòng bi côn - Hệ inch

Vòng bi côn một dãy hệ Inch (TS)

Vòng bi côn một dãy hệ Inch - Ca ngoài có gờ chịu lực (TSF)

Vòng bi côn hai dãy hệ Inch - Ca ngoài kép (TDO)

Vòng bi côn hai hãy hệ Inch - Ca trong kép (TDI)

Vòng bi tàu hỏa

Vòng bi côn bốn dãy hệ Inch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM