Vòng bi côn - Hệ mét

Vòng bi côn - Hệ mét

Vòng bi côn một dãy ISO Class

Vòng bi côn hai dãy hệ mét

Vòng bi côn kiểu J-Line

Vòng bi côn có gờ chịu lực trên ca ngoài - Hệ Mét

Vòng bi côn kiểu J-Line có gờ chịu lực trên ca ngoài

Vinama,timken,eriks,sew,cipex,zkl