Vòng bi đũa TIMKEN

Vòng bi đũa TIMKEN

Vòng bi đũa một dãy theo tiêu chuẩn ISO - NJ, NU, NUP

Vòng bi đũa một dãy loại NCF

Vòng bi đũa hai dãy loại NNU

Vòng bi trục cán

Vòng bi đũa một dãy theo tiêu chuẩn ABMA - RU, RJ

Vòng bi đũa một dãy loại A5200, 5200

Vòng bi đũa một dãy loại HJ và ca trong IR

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM