Vòng bi tang trống ZKL

Vòng bi tang trống ZKL

Vòng bi tang trống hai dãy ZKL

Vòng bi tang trống hai dãy ZKL chuyên dụng cho Sàng rung

Vòng bi tang trống hai dãy ZKL có phớt chặn mỡ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM