Mỡ bôi trơn

Mỡ bôi trơn

GR217 - Mỡ công nghiệp dùng chung

GR219 - Mỡ Timken dùng cho công nghiệp nặng

GR220 - Mỡ Timken dùng cho gối đỡ sử dụng bi cầu

GR180 - Mỡ Timken dùng trong luyện kim

GR181 - Mỡ Timken dùng trong luyện kim

GR182 - Mỡ Timken dùng trong luyện kim

GR231 - Mỡ Timken dùng trong công nghiệp thực phẩm

GR232 - Mỡ Timken tổng hợp dùng trong công nghiệp

GR236 - Mỡ Timken sử dụng nhiều ứng dụng

GR237 - Mỡ Timken sử dụng nhiều ứng dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMA VIỆT NAM